Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI APARATI I OPREMA

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

POPRAVKA ELEKTRIČNE OPREME

Šifra delatnosti: 331400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - popravku i održavanje proizvoda iz oblasti 27 (osim aparata za domaćinstvo) - popravku i održavanje transformatora - popravku i održavanje elektromotora i generatora - popravku i održavanje sklopnih prekidača i razvodnih tabli - popravku i održavanje aparata za kontrolu strujnih kola i releja - popravku i održavanje baterija i akumulatora - popravku i održavanje električnih aparata za osvetljenje - popravku i održavanje strujne žičane opreme i nestrujne žičane opreme za spajanje električnih kola žicom

POPRAVKA ELEKTRONSKE I OPTIČKE OPREME

Šifra delatnosti: 331300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata popravku i održavanje proizvoda iz del. 26.5, 26.6 i 26.7, osim onih koji se smatraju proizvodima za domaćinstva. Obuhvata popravku i održavanje mernih, kontrolnih, istraživačkih, navigaconih i kontrolnih uređaja iz grane 26.5: - popravku i održavanje instrumenata za letelice - popravku i održavanje uređaja za testiranje automobilskih ispusnih gasova - popravku i održavanje meteoroloških instrumenata - popravku i održavanje opreme za ispitivanje fizičkih, električnih i hemijskih karakteristika - popravku i održavanje mernih, kontrolnih, istraživačkih, navigacionih i drugih instrumenata - popravku i održavanje instrumenata za otkrivanje i praćenje radijacije Obuhvata popravku i održavanje laserske, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme iz grane 26.6: - popravku i održavanje aparata za magnetnu rezonancu, ultrazvučnih aparata, pejsmejkera, slušnih aparata, aparata za elektrokardiografiju, endoskopiju, zračenje i dr. Obuhvata popravku i održavanje optičkih instrumenata iz grane 26.7, kao što su: dvogledi, mikroskopi (osim elektronskih i protonskih), teleskopi, prizme, sočiva (osim oftalmoloških), kao i fotografske opreme i uređaja ako su namenjeni za profesionalnu upotrebu.

POPRAVKA ELEKTRONSKIH APARATA ZA ŠIROKU UPOTREBU

Šifra delatnosti: 952100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata popravku i održavanje elektronskih uređaja: televizora, radio-prijemnika, video-rikordera (VCR), CD-plejera, video-kamera za amatersku upotrebu i sl.

PROIZVODNJA BATERIJA I AKUMULATORA

Šifra delatnosti: 272000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - nepunjivih i punjivih baterija - primarnih ćelija i primarnih baterija - ćelija koje sadrže mangan-dioksid, srebro-oksid, živin dioksid, litijumske i druge ćelije - akumulatora i delova za njih - separatora, kućišta i obloga - olovnih kiselinskih baterija - niklovih baterija - litijumskih baterija - baterija sa suvim ćelijama - baterija s vlažnim ćelijama

PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH APARATA ZA DOMAĆINSTVO

Šifra delatnosti: 275100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - električnih aparata za domaćinstvo: frižidera i zamrzivača; mašina za pranje sudova, mašina za pranje i sušenje rublja; usisivača i sakupljača otpadaka; aparata za glačanje podova; seckalica, miksera, sokovnika i otvarača konzervi; električnih aparata za brijanje i električnih četkica za zube; oštrača noževa, aspiratora i dr. - elektrotermičkih aparata za domaćinstvo: električnih grejača; električnih grejača vode; električne ćebadi; električnih aparata za sušenje kose, češljeva, četki i viklera; električnih aparata za peglanje; električnih aparata za grejanje prostorija (uljnih radijatora, akumulacionih, konvekcionih, grejalica, kalorifera) i kućnih ventilatora; električnih pećnica, mikrotalasnih pećnica, štednjaka, rešoa, tostera, aparata za pripremanje čaja i kafe; friteza, ražnjeva, roštilja, električnih grejnih tela i dr.

PROIZVODNJA ELEKTROMOTORA, GENERATORA I TRANSFORMATORA

Šifra delatnosti: 271100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju svih električnih motora i transformatora: AC, DC i AC/DC - proizvodnju električnih motora (osim starter motora za motorna vozila sa unutrašnjim sagorevanjem) - proizvodnju transformatora (regulatora za napon) za distribuciju električne energije - proizvodnju ARC-transformatora za zavarivanje - proizvodnju pomoćnih transformatora za distribuciju električne energije - proizvodnju generatora (osim alternatora s baterijama na punjenje, za motore sa unutrašnjim sagorevanjem) - proizvodnju setova za motorgeneratore (osim turbina) - proizvodnju balasta za fluorescentne sijalice (kod transformatora) - fabričko previjanje navoja za električne aparate

PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH ELEMENATA

Šifra delatnosti: 261100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju poluprovodničkih i drugih elemenata za korišćenje u elektronici: - elektronskih kondenzatora - otpornika - mikroprocesora - električnih cevi - elektronskih konektora - neopremljenih tabli strujnog kola - elektronskih kola (analognih, digitalnih ili hibridnih) - dioda, tranzistora i sl. proizvoda - induktora (npr. prigušivača, kalema, transformatora) i različitih elektronskih elemenata - montiranih pijezoelektričnih kristala i tečnih kristala - solenoida, prekidača i transduktora za elektronsku primenu - podmetača, poluprovodnika, gotovih ili polugotovih - displej elemenata (plazma, polimer, LCD) - svetlećih dioda (LED) - kablova za štampače i monitore, USB kablova, konektora i sl.

PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH UREĐAJA ZA ŠIROKU POTROŠNJU

Šifra delatnosti: 264000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju audio i video opreme za kuću, motorna vozila, sisteme javnog obaveštavanja i pojačala za muzičke instrumente. Obuhvata proizvodnju: - opreme za snimanje i umnožavanje video-kaseta - televizora - televizijskih monitora i displeja - opreme za snimanje i umnožavanje zvučnih zapisa - stereo-opreme - radio-prijemnika - sistema za prenos zvuka (interfon i sl.) - video-kamera kućnog tipa - džuboksova - pojačala za muzičke instrumente i sisteme javnog obaveštavanja - mikrofona - CD i DVD plejera - aparata za „karaoke“ - konzola za video-igre

PROIZVODNJA KABLOVA OD OPTIČKIH VLAKANA

Šifra delatnosti: 273100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju kablova od optičkih vlakana za prenos podataka i slike.

PROIZVODNJA OPREME ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I OPREME ZA UPRAVLJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Šifra delatnosti: 271200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - električnih uređaja za prekidanje, zaštitu ili povezivanje električnih kola - električnih uređaja za upravljanje i kontrolu distribucije električne energije - električnih provodnika - električnih komandnih i razdelnih ploča - osigurača - prekidača (osim na mestima ožičenja, npr. utičnice, utikači, prekidači na dugme ili ručku) - startera (primarnih pokretača)

PROIZVODNJA OPREME ZA OSVETLJENJE

Šifra delatnosti: 274000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju sijalica, cevi i elemenata za njih (osim stakla za sijalice), uređaja za električno osvetljenje i elemenata za uređaje za električno osvetljenje. Obuhvata proizvodnju: - lampi na pražnjenje, električnih lampi sa ugljenim vlaknom, fluorescentnih, ultravioletnih, infracrvenih lampi i sijalica - uređaja za plafonsko osvetljenje - lustera - stonih lampi - ukrasnih sijalica za jelku - cepanica za električni kamin - električnih lampi protiv insekata - fenjera (karbidnih, električnih, na gas, benzin, kerozin) - reflektora - uličnih svetiljki (osim saobraćajnih znakova) - osvetljenja za transportnu opremu (npr. za motorna vozila, avione i čamce) - neelektrične opreme za osvetljenje

PROIZVODNJA OPREME ZA POVEZIVANJE ŽICA I KABLOVA

Šifra delatnosti: 273300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju žičane opreme za električna kola koja sadrže struju ili ne, bez obzira na materijal. Obuhvata proizvodnju: - šipki za autobuse, električnih provodnika (osim prekidača) - GFCI (uzemljenih strujnih prekidača) - držača za lampe - osigurača i kalemova - prekidača za električne instalacije (npr. prekidača na pritisak, automatskih prekidača, na sponu, prebacivača) - električnih ispusta i štek-kontakata - kutija za električne žice (npr. preklopnih kutija) - električnih vodova i priključaka - električne opreme za uključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za priključivanje u električna strujna kola: - sklopki, osigurača, odvodnika prenapona, ograničivača napona, prekidača i razvodnih kutija, releja, priključnica i dr. - plastične žičane opreme koja ne prenosi struju, uključujući plastične razvodne kutije, plastične priključke i poklopce za prekidače

PROIZVODNJA OPREME ZA ZRAČENJE, ELEKTROMEDICINSKE I ELEKTROTERAPEUTSKE OPREME

Šifra delatnosti: 266000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - aparata i cevi za zračenje (npr. industrijskih, medicinskih, dijagnostičkih, medicinsko-terapeutskih i istraživačko-naučnih) - rendgen-aparata i aparata koji koriste alfa, beta ili gama zrake - CT skenera - PET skenera - opreme za magnetnu rezonancu (MRI) - medicinske ultrazvučne opreme - elektromedicinske endoskopske opreme - medicinskih laserskih aparata - pejsmejkera - slušnih aparata - aparata za sterilizaciju mleka i hrane zračenjem

PROIZVODNJA OSTALE ELEKTRIČNE OPREME

Šifra delatnosti: 279000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju različite električne opreme, osim motora, generatora i transformatora, baterija i akumulatora, žičanih proizvoda, svetleće opreme i kućnih aparata. Obuhvata proizvodnju: - fiksnih punjača baterija - električnih uređaja za otvaranje i zatvaranje vrata - električnih zvona - produžnih kablova napravljenih od kupljene izolacione žice - ultrazvučnih (ultrasoničnih) mašina za čišćenje (osim laboratorijskih i stomatoloških) - invertora u čvrstom stanju, aparata za ispravljanje struje, ogrevnih ćelija, regulisanog i neregulisanog pribora za napajanje - pribora za neprekidno napajanje (UPS) - ugušivača talasa (osim za voltažu na nivou distribucije) - kablova, produžnih kablova i drugih setova električnih kablova od izolovane žice i sa konektorima - karbonskih i grafitnih elektroda, kontakata i drugih električnih proizvoda od karbona i grafita - delova akceleratora - električnih kondenzatora, otpornika i sličnih elemenata - elektromagneta - sirena - elektronskih semafora - električnih znakova - električne opreme za signalizaciju ili uređivanje saobraćaja - električnih izolatora (osim od stakla i porculana) i opreme od neplemenitih metala - električne opreme za zavarivanje i lemljenje, uključujući ručne okove za lemljenje

PROIZVODNJA OSTALIH ELEKTRONSKIH I ELEKTRIČNIH PROVODNIKA I KABLOVA

Šifra delatnosti: 273200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju izolovane žice i kablova od čelika, bakra i aluminijuma.

PROIZVODNJA ŠTAMPANIH ELEKTRONSKIH PLOČA

Šifra delatnosti: 261200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - sastavljanje elemenata na štampanoj ploči - proizvodnju elemenata za elektronske matične ploče - proizvodnju umetnutih elektronskih kartica (npr. muzičkih, video, kontrolnih, mrežnih, modemskih i sl.)

TRGOVINA NA MALO AUDIO I VIDEO OPREMOM U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 474300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - prodaju na malo radijske i televizijske opreme - prodaju na malo audio i video opreme - prodaju na malo uređaja za reprodukciju i snimanje CD-ova, DVD-ova i dr.

TRGOVINA NA MALO ELEKTRIČNIM APARATIMA ZA DOMAĆINSTVO U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 475400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

TRGOVINA NA VELIKO ELEKTRIČNIM APARATIMA ZA DOMAĆINSTVO

Šifra delatnosti: 464300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na veliko električnim aparatima za domaćinstvo - trgovinu na veliko radio i TV opremom - trgovinu na veliko fotografskom i optičkom opremom - trgovinu na veliko električnim grejnim uređajima - trgovinu na veliko snimljenim audio i video trakama, CD-ovima i DVD-ovima

TRGOVINA RASHLADNOM I VENTILACIONOM OPREMOM

Šifra delatnosti: 464310 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »