Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

GRAĐEVINSKI MATERIJALI, STAKLO I KERAMIKA

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

OBLIKOVANJE I OBRADA RAVNOG STAKLA

Šifra delatnosti: 231200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju kaljenog ili slojevitog sigurnosnog stakla - proizvodnju staklenih ogledala - proizvodnju višeslojnih zidnih elemenata za izolaciju - brušenje, graviranje i poliranje ravnog stakla

POSREDOVANJE U PRODAJI DRVNE GRAĐE I GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

Šifra delatnosti: 461300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

PROIZVODNJA BRUSNIH PROIZVODA

Šifra delatnosti: 239100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju mlinskog kamenja, kamenja za oštrenje i poliranje i prirodnih ili veštačkih abrazivnih materijala, uključujući materijale na mekoj podlozi (npr. šmirgla).

PROIZVODNJA CEMENTA

Šifra delatnosti: 235100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju klinkera i hidrauličnog cementa, uključujući portland-cement, aluminijumski cement, cement od šljake i superfosfatni cement.

PROIZVODNJA I OBRADA OSTALOG STAKLA, UKLJUČUJUĆI TEHNIČKE STAKLENE PROIZVODE

Šifra delatnosti: 231900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju proizvoda od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe - proizvodnju stakla za ručne časovnike i ostale satove, optičkog stakla i optičkih elemenata koji nisu optički obrađeni - proizvodnju staklenih predmeta koji se koriste za izradu bižuterije - proizvodnju staklenih izolatora i izolacionog pribora - proizvodnju staklenih abažura za lampe - proizvodnju staklenih figurica - proizvodnju staklenih blokova za popločavanje - proizvodnju staklenih šipki, cevi i dr.

PROIZVODNJA IZOLATORA I IZOLACIONOG PRIBORA OD KERAMIKE

Šifra delatnosti: 234300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju keramičkih električnih izolatora i izolacionog pribora.

PROIZVODNJA KERAMIČKIH PLOČICA I PLOČA

Šifra delatnosti: 233100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju nevatrostalnih keramičkih podnih i zidnih pločica, mozaik-kockica i dr. - proizvodnju nevatrostalnih keramičkih ploča i pločnika

PROIZVODNJA KERAMIČKIH PREDMETA ZA DOMAĆINSTVO I UKRASNIH PREDMETA

Šifra delatnosti: 234100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - stonih keramičkih proizvoda i drugih keramičkih proizvoda za domaćinstvo - figura i drugih ukrasnih predmeta od keramike

PROIZVODNJA KREČA I GIPSA

Šifra delatnosti: 235200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju negašenog, gašenog i hidratisanog kreča - proizvodnju gipsa i pečenih sulfata - proizvodnju kalcinisanog dolomita

PROIZVODNJA MALTERA

Šifra delatnosti: 236400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju maltera u prahu.

PROIZVODNJA OPEKE, CREPA I GRAĐEVINSKIH PROIZVODA OD PEČENE GLINE

Šifra delatnosti: 233200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju nevatrostalnog građevinskog materijala od pečene gline: opeke, crepova, cevi za dimnjake i drugih cevi, odvoda i dr. - proizvodnju podnih blokova od pečene gline

PROIZVODNJA OSTALIH KERAMIČKIH PROIZVODA

Šifra delatnosti: 234900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju keramičkih lonaca, sudova i sličnih proizvoda koji se koriste za prenošenje ili pakovanje proizvoda - proizvodnju nepomenutih keramičkih proizvoda

PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD BETONA, GIPSA I CEMENTA

Šifra delatnosti: 236900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i veštačkog kamena: kipova, predmeta sa udubljenim i ispupčenim reljefom, ukrasnih posuda, žardinjera, klupa i dr.

PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD NEMETALNIH MINERALA

Šifra delatnosti: 239900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - frikcionih materijala i nemontiranih predmeta od njih, na bazi mineralnih supstanci ili celuloze - mineralnih izolacionih materijala kao što su vuna od šljake (zgure), kamena vuna i slična mineralna vuna, ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline i slični materijali za toplotnu i zvučnu izolaciju - proizvoda od raznovrsnih mineralnih materijala: obrađen liskun i proizvodi od liskuna, treseta, grafita (osim elektromaterijala) i dr. - proizvoda od asfalta i sličnih materijala (npr. lepljive trake, ugljene katranske crne smole) - veštačkog korunda

PROIZVODNJA OSTALIH TEHNIČKIH PROIZVODA OD KERAMIKE

Šifra delatnosti: 234400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju keramičkih predmeta za laboratorijske, hemijske i tehničke svrhe - proizvodnju keramičkih delova za magnete

PROIZVODNJA PROIZVODA OD BETONA NAMENJENIH ZA GRAĐEVINARSTVO

Šifra delatnosti: 236100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju proizvoda od betona, cementa ili predmeta od veštačkog kamena za upotrebu u građevinarstvu: opeke, ploča za popločavanje, blokova, panela, ispuna, cevi, stubova i dr.; montažnih građevinskih elemenata za visokogradnju i niskogradnju, od betona, cementa ili veštačkog kamena.

PROIZVODNJA PROIZVODA OD CEMENTA S VLAKNIMA

Šifra delatnosti: 236500 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju građevinskog materijala od biljnih supstanci (drvena vuna, slama, trska) koje su aglomerisane cementom, gipsom ili drugim mineralnim vezivima - proizvodnju azbest-cementnih proizvoda i proizvoda s celuloznim i sličnim vlaknima: talasastih i drugih ploča, panela, crepova, cevi, rezervoara, oluka, korita, šolja, posuda, nameštaja, okvira za prozore i dr.

PROIZVODNJA PROIZVODA OD GIPSA NAMENJENIH ZA GRAĐEVINARSTVO

Šifra delatnosti: 236200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju proizvoda od gipsa za upotrebu u građevinarstvu: tabli, ploča, panela i dr.

PROIZVODNJA RAVNOG STAKLA

Šifra delatnosti: 231100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju ravnog stakla, uključujući armirano, bojeno ili matirano staklo.

PROIZVODNJA SANITARNIH KERAMIČKIH PROIZVODA

Šifra delatnosti: 234200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju sanitarnih keramičkih proizvoda (kada, umivaonika, ve-ce šolja itd.).

PROIZVODNJA STAKLENIH VLAKANA

Šifra delatnosti: 231400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju staklenih vlakana, uključujući staklenu vunu i netkane proizvode od njih.

PROIZVODNJA ŠUPLJEG STAKLA

Šifra delatnosti: 231300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju boca i druge ambalaže od stakla i kristala - proizvodnju čaša za piće i drugih proizvoda od stakla ili kristala za upotrebu u domaćinstvu

PROIZVODNJA SVEŽEG BETONA

Šifra delatnosti: 236300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju svežeg i suvo mešanog betona i maltera.

PROIZVODNJA VATROSTALNIH PROIZVODA

Šifra delatnosti: 232000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju međufaznih proizvoda od iskopanih ili izvađenih nemetalnih minerala kao što su pesak, šljunak, kamen ili glina. Obuhvata: - proizvodnju vatrostalnog maltera i betona - proizvodnju vatrostalnih keramičkih proizvoda: termoizolacionih keramičkih proizvoda od silikatnog fosilnog brašna; vatrostalnih cigli, blokova i pločica; vatrostalnih keramičkih retorti, lonaca, mufova, izlivnika, cevi, lula i dr. - proizvodnju vatrostalnih predmeta koji sadrže magnezit, dolomit i hromit

SEČENJE, OBLIKOVANJE I OBRADA KAMENA

Šifra delatnosti: 237000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - sečenje, oblikovanje i obradu kamena za upotrebu u građevinarstvu, na grobljima, u izgradnji puteva, za pokrivanje krovova i dr. - proizvodnju kamenih stolova i klupa

TRGOVINA NA MALO BOJAMA, LAKOVIMA, PREMAZIMA I DR.

Šifra delatnosti: 475210 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

TRGOVINA NA MALO METALNOM ROBOM, BOJAMA I STAKLOM U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA

Šifra delatnosti: 475200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata prodaju na malo: - metalne robe - boja, premaza i lakova - ravnog stakla - ostalog građevinskog materijala kao što su opeka i crep, drvo, sanitarna oprema i dr. - materijala i opreme za aktivnosti tipa „uradi sam“

TRGOVINA NA VELIKO BOJAMA I LAKOVIMA

Šifra delatnosti: 467310 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

TRGOVINA NA VELIKO DRVETOM, GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM I SANITARNOM OPREMOM

Šifra delatnosti: 467300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na veliko neobrađenim drvetom - trgovinu na veliko proizvodima dobijenim primarnom obradom drveta - trgovinu na veliko bojama i lakovima - trgovinu na veliko građevinskim materijalima kao što su pesak i šljunak - trgovinu na veliko ravnim staklom - trgovinu na veliko zidnim tapetama i prekrivačima za pod - trgovinu na veliko sanitarnom opremom: kadama, lavaboima i toaletnim i drugim sanitarnim predmetima od porculana - trgovinu na veliko montažnim kućama

TRGOVINA NA VELIKO METALNOM ROBOM, INSTALACIONIM MATERIJALIMA, OPREMOM I PRIBOROM ZA GREJANJE

Šifra delatnosti: 467400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na veliko metalnom robom i bravama - trgovinu na veliko priključcima i delovima pribora - trgovinu na veliko grejačima za vodu - trgovinu na veliko sanitarnom instalacionom opremom: cevima, vodovima, slavinama, T-delovima, spojevima, gumenim cevima i dr. - trgovinu na veliko alatkama kao što su čekići, testere, burgije i drugim ručnim alatom