FAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT-FIMEK
21000 NOVI SAD
CVEĆARSKA 2

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU

TELEFON: (021) 400-484
E-mail: info@fimek.edu.rs
Sajt: www.fimek.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT-FIMEK
16000 LESKOVAC
KOSTE STAMENKOVIĆA 8

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU, VISOKOŠKOLSKA JEDINICA LESKOVAC

TELEFON: (016) 601-699
E-mail: fimekleskovac@gmail.com
Sajt: www.fimek.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U NOVOM SADU
21000 NOVI SAD
HAJDUK VELJKOVA 3DEKANAT: (021) 420-677
E-mail: dekan@mf.uns.ac.rs
Sajt: www.mf.uns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE
21000 NOVI SAD
GERI KAROLJA 1

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU

TELEFON: (021) 400-499
E-mail: info@pravni-fakultet.edu.rs
Sajt: www.pravni-fakultet.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE
11000 BEOGRAD
MITROPOLITA PETRA 8

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU
VISOKOŠKOLSKA JEDINICA U BEOGRADU

TELEFON: (011) 2768-178
E-mail: info@pfbeograd.edu.rs
Sajt: www.pfbeograd.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE
15000 ŠABAC
LAZE LAZAREVIĆA 5

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU
VISOKOŠKOLSKA JEDINICA U ŠAPCU

TELEFON: (015) 340-020
E-mail: info@pfsabac.edu.rs
Sajt: www.pfsabac.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE
24000 SUBOTICA
BRAĆE RADIĆ 38

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU
VISOKOŠKOLSKA JEDINICA U SUBOTICI

TELEFON: (024) 554-635
E-mail: info@pfsubotica.edu.rs
Sajt: www.pfsubotica.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE
18000 NIŠ
BEOGRADSKA 1

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU
VISOKOŠKOLSKA JEDINICA U NIŠU

TELEFON: (018) 516-310
E-mail: info@pfnis.edu.rs
Sajt: www.pfnis.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AKADEMIJA POSLOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 73

VISOKOŠKOLSKA INSTITUCIJA U OBLASTI INFORMACIONIH SISTEMA I TEHNOLOGIJA, FINANSIJA, RAČUNOVODSTVA, BANKARSTVA, POREZA I CARINA, JAVNE UPRAVE, MENADŽMENTA I MARKETINGA

CENTRALA: (011) 3042-300
E-mail: info@bpa.edu.rs
Sajt: www.bpa.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 16DEKAN: (011) 3302-251
E-mail: mf@mas.bg.ac.rs
Sajt: www.mas.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU
21000 NOVI SAD
CVEĆARSKA 2TELEFON: (021) 531-020
E-mail: business-academy@neobee.net
Sajt: www.privrednaakademija.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
11070 BEOGRAD
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 152-ACENTRALA: (011) 3193-641
E-mail: info@visokatehnicka.edu.rs
Sajt: www.visokatehnicka.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION
11070 BEOGRAD
BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA 36OPŠTE INFORMACIJE: (011) 2095-501
E-mail: info@pravnifakultet.rs
Sajt: www.pravnifakultet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNOLOŠKO METALURŠKI FAKULTET
11000 BEOGRAD
KARNEGIJEVA 4

UNIVERZITET U BEOGRADU

DEKANAT: (011) 3370-425
E-mail: tmf@tmf.bg.ac.rs
Sajt: www.tmf.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAČUNARSKI FAKULTET
11000 BEOGRAD
KNEZA MIHAILA 6/VI

UNIVERZITET UNION BEOGRAD

TELEFON: (011) 2633-321
E-mail: raf@raf.edu.rs
Sajt: www.raf.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: