TRŽNICA SUBOTICA
24000 SUBOTICA
MATIJE GUPCA 50

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA USLUGE NA TRŽNICAMA

TELEFON: (024) 555-377
E-mail: trznica@subotickatrznica.rs
Sajt: www.subotickatrznica.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRADSKE TRŽNICE
34000 KRAGUJEVAC
VUKA KARADŽIĆA 2

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

DIREKCIJA: (034) 301-625
E-mail: trznice@eunet.rs
Sajt: www.trznicekg.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PIJACA KRALJEVO
36000 KRALJEVO
BEOGRADSKA 42-E

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (036) 316-530
E-mail: pijacakv@mts.rs
Sajt: www.pijacakv.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SEVI
26000 PANČEVO
PIJACA AERODROM

TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA
TRGOVINA LED RASVETOM

MOBILNI TELEFON: 063 1166-601

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRŽNICA
18000 NIŠ
ĐUKE DINIĆ 4

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA PIJAČNE USLUGE

TELEFON/TELEFAKS: (018) 257-525
E-mail: info@trznicanis.rs
Sajt: www.trznicanis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: