URBANA OPREMA
21000 NOVI SAD
NARODNOG FRONTA 73

DOO ZA PROIZVODNJU I PRODAJU URBANE I EKO OPREME I USLUGE PROJEKTOVANJA
URBANA OPREMA: NADSTREŠNICE, KABINE ZA PUŠAČE, AUTOBUSKA STAJALIŠTA, KLUPE, PARKOVSKE KLUPE, KLACKALICE, PENJALICE, LJULJAŠKE, VRTEŠKE, GOLOVI, KOŠEVI, STALCI ZA BICIKLA, OGRADE, GELENDERI, METALNE KONSTRUKCIJE, BRAVARIJA, KANTE ZA OTPATKE, KANTE ZA PSE, KANTA SA PEPELJAROM, PEPELJARE, DECKING PODOVI ZA TERASE I BAZENE
EKO OPREMA: KOMUNALNI KONTEJNERI, OBRTNI KONTEJNERI, KONTEJNERI ZA PAPIR, ABROLL KONTEJNERI, STACIONARNI KONTEJNERI, GRAĐEVINSKI METALNI KONTEJNERI, EKO PALETE, KOLICA ZA BURAD, TANKVANE, PRIHVATNE POSUDE, REZERVOARI, SEKUNDARNE POSUDE, ČELIČNE POSUDE, KORPE ZA PAPIR, ŽARDINJERE, POSTOLJA ZA CVEĆE

TELEFON: (021) 2100-103
E-mail: urbana.ns@gmail.com
Sajt: www.urbanaoprema.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BONUS CO
11030 BEOGRAD
STEVANA BRAKUSA 4-6

PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, USLUGE I IZGRADNJU DOO
INSTALACIJA VEŠTAČKE TRAVE I SVIH DRUGIH SPORTSKIH PODLOGA NA OTVORENIM I ZATVORENIM TERENIMA I SPOLJAŠNJE UREĐENJE PROSTORA

TELEFON: (011) 7546-069
E-mail: office@bonusco.co.rs
Sajt: www.bonusco.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CJR RENEWABLES LIMITED
11070 BEOGRAD
VLADIMIRA POPOVIĆA 38-40 GTC AVENUE 19

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE

TELEFON: (011) 7156-946
E-mail: bartosz.sobolewski@cjr-renewables.com
Sajt: www.cjr-renewables.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ELEKTROISTOK-IZGRADNJA
11060 BEOGRAD
HUSINSKIH RUDARA 19

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA DOO

TELEFON: (011) 2775-199
E-mail: izgradnja@eii.rs
Sajt: www.eii.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC. BEOGRAD
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6

OGRANAK STRANOG PRAVNOG LICA U BEOGRADU

TELEFON: (011) 3113-301
E-mail: geii.beograd@ge.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HETTRIK SPORT
11030 BEOGRAD
ILIJE STOJADINOVIĆA 51

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
OPREMANJE SPORTSKIH TERENA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2310-938
E-mail: office@hettriksport.com
Sajt: www.hettriksport.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

J.CHRISTOF
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10-A

PIVREDNO DRUŠTVO DOO
IZGRADNJA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA, PROJEKTOVANJE I PROIZVODNJA METALNIH KONSTRUKCIJA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3130-016
Sajt: www.christof-group.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JAVNO PREDUZEĆE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KRALJEVO
36000 KRALJEVO
HAJDUK VELJKOVA 61TELEFON: (036) 312-019
E-mail: office@direkcijakv.net
Sajt: www.direkcijakv.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JAVNO PREDUZEĆE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA SJENICA
36310 SJENICA
TRG SVETOZARA MARKOVIĆA BBTELEFON: (020) 741-178
E-mail: urbanizam.sjenica@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JP INFRASTRUKTURA ŠABAC
15000 ŠABAC
KARAĐORĐEVA 27/II

JAVNO PREDUZEĆE

TELEFON: (015) 354-884
Sajt: www.infrastrukturasabac.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PARKING I INFRASTRUKTURA
22400 RUMA
27. OKTOBRA 38/II

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (022) 428-077
E-mail: jap.ruma@sezampro.rs
Sajt: www.japruma.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SENVION GMBH OGRANAK BEOGRAD
11000 BEOGRAD
KRALJA PETRA 69

OGRANAK STRANOG PRAVNOG LICA
VETROGENERATORI I TURBINE

TELEFON: (011) 3281-191
E-mail: resourcemailbox.serbia@senvion.com
Sajt: www.senvion.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SOLARTEC SRB
21000 NOVI SAD
FUTOŠKA 1-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO


Sajt: www.solartec.eu

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STANDARD
21400 BAČKA PALANKA
TRG BRATSTVA JEDINSTVA 36

JAVNO PREDUZEĆE

TELEFON: (021) 7551-000

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STEM-GRADNJA
15318 MALI ZVORNIK
KRALJA PETRA PRVOG 38-A

SAMOSTALNA GRAĐEVINSKA RADNJA

TELEFON/TELEFAKS: (015) 472-153
E-mail: stem-gradnja@hotmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: