YUNIRISK
11460 BARAJEVO
BOGOLJUBA PETKOVIĆA 2-I

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, UPRAVLJANJE OTPADOM I RECIKLAŽA OTPADNIH MATERIJALA

TELEFON: (011) 3330-000
E-mail: officebg@yunirisk.com
Sajt: www.yunirisk.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BOŽIĆ I SINOVI
26000 PANČEVO
MAKSIMA GORKOG 2

DOO ZA TRGOVINU
RECIKLAŽA ELEKTRONSKOG I ELEKTRIČNOG OTPADA

TELEFON: (013) 331-166
E-mail: office@bisreciklaza.rs
Sajt: www.it-recycling.biz

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ĐAKOVIĆ
21000 NOVI SAD
TEMERINSKI PUT 18

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I POSLOVNE USLUGE
SAKUPLJANJE, TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I PRIMARNA RECIKLAŽA OTPADA OD CRNIH I OBOJENIH METALA

TELEFON: (021) 6412-152
E-mail: info@djakovicreciklaza.com
Sajt: www.djakovicreciklaza.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
11030 BEOGRAD
TOME BUŠE 14 ŽELEZNIK

DOO ZA RECIKLAŽU METALA
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (011) 6580-586
E-mail: office@czr.rs
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INOS SINMA
31205 SEVOJNO
DRAGAČEVSKA BB

DRUŠTVO ZA RECIKLAŽU, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AD

CENTRALA: (031) 531-048
Sajt: www.sinma.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ARABESA
11194 BEOGRAD
PROLETERSKA 2-A

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE, SKUPLJANJE I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA DOO
SAKUPLJANJE STAROG PAPIRA


TELEFON: (011) 3057-250

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BAKAR PLUS
36000 KRALJEVO
ZANATSKA 4-A

DOO PROIZVODNO TRGOVINSKO I USLUŽNO PREDUZEĆE
OTKUP, PRERADA I DALJE PLASIRANJE SEKUNDARNIH SIROVINA

TELEFON: (036) 382-582
E-mail: bakarplus@open.telekom.rs
Sajt: www.bakarplus.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOREC
11070 BEOGRAD
SAVSKI NASIP 40

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA I ODVOZ GRAĐEVINSKOG OTPADA KONTEJNERIMA

TELEFON: (011) 2762-898
E-mail: beorec@beorec.com
Sajt: www.beorec.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BITI
11030 BEOGRAD
ZRMANJSKA 1-A I/5

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
SEKUNDARNE SIROVINE, RECIKLAŽA OBOJENIH METALA, TRGOVINA NA VELIKO, IZVOZ U EU

TELEFON: (011) 3572-368
E-mail: cmrmilan@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BRZAN-PLAST
34227 BATOČINA
SELO BRZAN

OD PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE

TELEFON: (034) 861-402
E-mail: office@brzanplast.com
Sajt: www.brzanplast.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BS ALFA INVEST GROUP
12374 ŽABARI
VLAŠKI DO BB

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VLAŠKI DO
SAKUPLJANJE, IZDVAJANJE I PRERADA IZ ISKORIŠĆENIH STVARI I MATERIJALA


TELEFON: (012) 276-166
E-mail: alphagroup012@hotmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

C.A.R.P.
21000 NOVI SAD
BULEVAR KRALJA PETRA I 28

DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
USLUGE PUNJENJA TONERA I KERTRIDŽA ZA ŠTAMPAČE

TELEFON: 0800 211-211
E-mail: office@refill.co.rs
Sajt: www.refill.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENEX
11080 BEOGRAD
AUTOPUT ZA NOVI SAD 74

DRUŠTVO ZA POSTUPANJE SA AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM DOO
UPRAVLJANJE OTPADOM, LABORATORIJSKO UTVRĐIVANJE I KLASIFIKOVANJE OTPADNIH MATERIJALA

TELEFON: (011) 3110-555
E-mail: office@cenex.rs
Sajt: www.cenex.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
34000 KRAGUJEVAC
PIROTEHNIČKOG BATALJONA 2

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, OTKUPNI CENTAR KRAGUJEVAC
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 501-475
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA RECIKLAŽU
21000 NOVI SAD
PRIVREDNIKOVA 3

DOO ZA RECIKLAŽU METALA BEOGRAD, REGIONALNI CENTAR NOVI SAD
DEO GRUPE SCHOLZ AG NEMAČKA

TELEFON: (021) 444-555
Sajt: www.czr.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: